безпристрастен


безпристрастен
unprejudiced, impartial, unbiased objective, fair-minded; non-partisan (attr.); judicial; detached, even-handed
* * *
безпристра̀стен,
прил., -на, -но, -ни unprejudiced, impartial, unbiased, objective, fair-minded; dispassionate; non-partial; judicial; detached, even-handed; equitable; \безпристрастенен коментар fair comment; \безпристрастенен свидетел disinterested witness.
* * *
detached: To take a безпристрастен view of an event. - Взимам безпристрастно отношение за дадено събитие.; dispassionate; even{`i;vxn}; even-handed; impartial{im`pa;Sxl}; impersonal; indifferent; unbias(s)ed{Xn`baixsd}; unprejudiced
* * *
unprejudiced, impartial, unbiased objective, fair-minded;non-partisan (attr.);judicial; detached, even-handed

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • безпристрастен — прил. безучастен, неутрален, обективен, непредубеден, незаинтересуван, апатичен прил. независим, справедлив, прав, правосъден прил. хладен прил. прям, искрен, правдив прил. разсъдлив, разсъдъчен, критичен …   Български синонимен речник

 • безучастен — прил. равнодушен, безразличен, индиферентен, студен, несмутим, невъзмутим, спокоен, непоколебим, безчувствен, пасивен прил. безпричастен, незаинтересуван, дезинтересиран, неутрален прил. безизразен прил. незаинтересован прил. коравосърдечен прил …   Български синонимен речник

 • искрен — прил. откровен, чистосърдечен, добросърдечен, открит, верен, предан, близък, честен, простодушен, наивен прил. сърдечен, задушевен, от душа и от сърце прил. естествен, непринуден прил. истински, неподправен прил. направен от все сърце, възторжен …   Български синонимен речник

 • критичен — прил. критически, рискуван, опасен, съдбоносен, фатален, драматичен, пагубен, гибелен прил. тежък, труден, затруднителен прил. резервиран, сдържан, строг прил. самокритичен прил. разсъдлив, разсъдъчен, безпристрастен прил …   Български синонимен речник

 • независим — прил. самостоен, самостоятелен, отделен, независещ, свободен, волен прил. безпристрастен, непредубеден прил. върховен, суверенен, абсолютен, неограничен прил. незаангажиран прил. незает …   Български синонимен речник

 • непредубеден — прил. безпристрастен, обективен, справедлив прил. независим …   Български синонимен речник

 • неутрален — прил. обективен, безпристрастен, непричастен, незаинтересован, независим, пасивен, безучастен, индиферентен, апатичен, равнодушен, чужд, хладен, глух …   Български синонимен речник

 • обективен — прил. незаинтересован, индиферентен, безпристрастен, неутрален, безучастен, спокоен прил. реален, действителен прил. правдив, справедлив прил. хладен прил. материален, веществен, предметен, физически прил. конкретен, осез …   Български синонимен речник

 • прав — прил. изправен, възправен, отвесен, стоящ на крака, застоял, вирнат, навирен, стърчащ прил. верен, правдив, истински, точен, правилен прил. справедлив, законен, безпристрастен прил. невинен, невиновен прил. директен, пряк прил …   Български синонимен речник

 • правдив — прил. истински, истинен, обективен, основателен, прав, верен, правдоподобен, реален, действителен, вероятен прил. убедителен, сърдечен, искрен прил. справедлив, честен, безкористен, почтен, безпристрастен, законен, правосъден прил. верующ,… …   Български синонимен речник

 • правосъден — прил. законен, справедлив, правдив, безкористен, безпристрастен …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.